Login
  • Date & time: 09/27/20 09:30
  • Location: Hässleholm Discgolfpark → Korttee
  • Comment: På söndag 27/9 är det dags för årets klubbmästerskap. För att kunna delta krävs att du är aktiv medlem (minst 150 kr/år) under 2020. Klubbmästare blir den som går på lägst sammanlagt resultat av runda 1 (kort tee) plus runda 2 (lång tee).

Conditions

  • Registration start: 09/17/20 21:00 +02:00
  • Registration end: 09/27/20 09:00 +02:00
  • Maximum number of players: 50
DivisionConditions
Generalall

 Registered on
1Samuel Josefsson09/17/20 21:08:10
2Andreas Silfverberg09/17/20 22:48:08
3Patrik Sahlin09/17/20 23:00:08
4Mikael Rosberg09/18/20 10:06:10
5Johan Stensmar09/19/20 10:21:00
6Isac Liljenberg09/20/20 21:29:42
7Eric Jönsson09/22/20 21:15:58
8Bengt Eliasson09/24/20 23:06:44
9Markus Kristensson09/26/20 16:59:56

Share

What would you like to share?