Login

Ratatiedot: 2/6 Riutta

05/17/22

Kilpailussa pelataan Riutan normaali 19-väyläinen layout.

RATAKARTTA


Väyläkohtaiset huomiot

#1 Väylällä on KAKSI MANDOA, jotka muodostavat ikään kuin portin. Oikean puoleinen mando on kierrettävä vasemmalta ja vasemman puoleinen on kierrettävä oikealta. Missatusta jatko dropzonelta rangaistuksen kera.

#2 MANDO kierrettävä oikealta. Missatusta jatko tiiltä (=dropzone) rangaistuksen kera.

#3 MANDO kierrettävä vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta rangaistuksen kera.

#5 MANDO kierrettävä vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta rangaistuksen kera.

#7 OB väylän vasemmassa reunassa (tikutettu linja ja sen vasen puoli). OB jatkuu molempiin suuntiin kahden viimeisen tikun mukaisesti äärettömyyteen (voimassa vain tällä väylällä).

#12 OB lampi korin oikealla puolella. Kiekko on OB:lla, kun se on kokonaan veden ympäröimä.


Mandot ja dropzonet

Jokaisen mandon mandolinja jatkuu tikkujen, maalin tai narun mukaisesti äärettömyyteen mandosta poispäin (noin 90 asteen kulmassa tiiltä katsottuna). Mandolinja on voimassa vain väylällä, jossa mando on (mandolinja ei siis vaikuta muihin väyliin).

Mandopuu ja mandolinja muodostavat yhdessä pystysuoran kielletyn tason. Jos jokin osa heitettyä kiekkoa edes osittain läpäisee tämän tason, mando on missattu. Sillä, mistä suunnasta kiekko läpäisee tason tai mihin kiekko lopulta päätyy, ei ole merkitystä.

Missatusta mandosta peliä jatketaan dropzonelta yhden rangaistuksen kera.

Share

What would you like to share?