Login

Groups

2 - 09:10
1 Trond Tång
2 Henrik Gunnestad
3 Alexander Antonsen
4 Jørgen Strømstad
5
8 - 10:10
1 Verner Jenssen
2 Jon Daniel Hegna Hagen
3
4
5
12 - 10:50
1 Bård-André «ZeGaL» Oldrup
2 Andreas «MilleR» Mathiassen
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
24 - 12:50
1 Jan Henning Gustavsen
2 Terje Eriksen
3 Tor-Erik Isaksen
4 Ronny Andersen
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
55 - 18:00
1 Lars Grave
2 Jon Innleggen
3 Even Selander
4 Lars Halvor Gisholt
5 Rolf andres Gallefos
58 - 18:30
1 Simon Nordstedt
2 Ståle Lund Nipe
3 Andre Knutsen
4 Martin Oterholt
5 Thomas klamerholm
61 - 19:0062 - 19:1063 - 19:20
1Johannes KiseJon Henning BerganeThomas Gulbrandsen
2Jon Espen KolstadKjetil FosseBenjamin Lindefjeld
3Jens Jarle Nielsen Magnus Håkonsen
4
5
65 - 19:4066 - 19:5067 - 20:0068 - 20:10
1Jørgen Tveit EspelandBendik Kallåk RingdalEivind Løbergtony andersen
2Mathias Herbert RuiSondre LingaJørn Brenna SandKevin Haavet
3Simon Rui
4Jørund Holm Tangen
5