Login

Groups

1234
1Sergei Sorochkin (-16)Denis Shestakov (-5)Ivan Sartakov (+4)Pavel Tyulkin (+6)
2Konstantin Basos (-12)Vasily Yusim (-4)Dmitry Belyshev (+4)Ivan Yarmushevich (+8)
3Alexander Fomin (-7)Iosif Yusim (-1)Nikita Pastushenko (+4)Alexey Zhebel (+9)
4Nikolay Nikolaev (-5)Vladimir Provornov (+3)Yuriy Rovda (+5)Alexey Grishukov (+11)
5678
1Andrey Kozhin (+11)Андрей Воронков (+18)Антон Позинский (+32)Alexandr Ivanov (+33)
2Alexander Makarov (+12)Stepan Bazhov (+18)Игорь Арсеньев (+21)Максим Владимирович Киселев (+59)
3Dmitriy Chudinovskikh (+17)Nikolay Smirnov (+19)Andrey Przhibelskiy (+31)Viktor Smolov (+33)
4
9101112
1Геннадий Ширяев (+39)Olga Yolkina (+61)Алексей Корниец (+17)Владимир Ли (+34)
2Aleksandr Krasikov (+80)Victoria Putilina (+76)Evgeny Raskatov (+19)Boris Ovsyannikov (+36)
3Maxim Kravets (+80)Валерия Чиж (+89)Kirill Golubev (+29)Aleksey Trunilin (+40)
4