Login
  • Date & time: 09/26/20 - 09/27/20
  • Location: Gålå Diskgolfpark PargolfNM 2020

Generell informasjon om Pargolf NM Gålå 2020 finner du på http://www.pargolfnm.no/

Betaling til sulaopen@mimer.no på paypal 

Påmeldingskriteriene er gjennomgått og godkjent av Seksjon Disksport. 

Påmelding til årets Pargolf-NM på Gålå vil gå over tre faser. Den første fasen vil fungere som forhåndsregistrering for par som enten har høy nok gjennomsnittsrating eller plasserte seg innanfor topp 33% under fjorårets Pargolf- NM. I fase 2 er det påmelding etter «første mann til mølla» -prinsippet, inntil hver klasse er full. Ventelista i fase 2 er klasseavhengig . Når fase 3 åpner vil det skje en refordeling av de plassene som ikkje er brukt. I fase 3 vil ventelista være uavhengig av klasse. Paret er ikke påmeldt før påmeldingsavgiften er betalt. Par som ikke betaler vil bli strøket fra listene umiddelbart.

Fase 1:
Torsdag 07.05.20 Forhåndsregistrering: Par som imøtekommer kravet til gjennomsnittrating kan melde seg på til turneringa på vanlig måte. Par som er kvalifisert gjennom god prestasjon i fjorårets pargolf-NM (topp 33%), kan i fase 1 forhåndsregistrere seg via e-post til TD. Dersom paret blir godkjent av TD vil paret bli manuelt registrert og får 48 timer på seg til å betale påmeldingavgiften. 

PDGA gjennomsnitt, ratingkrav:  

(Vi bruker ratingen fra 14.april 2020)

MPO   950

FPO     800

MP40  920

MJ18   900

Fase 2
Torsdag 14.05.20: Åpen registrering: Registrering etter "første mann til mølla"- prinsippet. Ventelista i fase 2 er klasseavhengig. 

Fase 3
Torsdag 21.05.20: Refordeling av plasser: Dersom noen av klassene ikkje har fylt opp sine plasser vil disse bli refordelt til første par på ventelista. Ventelista i fase 3 er uavhengig av klasse.

Par som ikke benytter seg av muligheten til å forhåndskvalifisere seg vil ikke får noen fordeler i fase 2 eller ved tildeling av wildcards. Par som melder seg på i fase 1 på bakgrunn av PDGA-rating må begge ha gyldig PDGA medlemskap. Dersom et par har fått plass under fase 1 vil det ikke være mulighet til å endre på deltakerne i paret. Med et unntak, dersom den nye sammensettinga av paret likevel imøtekommer krave til fase 1. Par som melder seg på i fase 2 vil ha mulighet til å endre på paret, men minimum en av spillerne må være identisk ved turneringsstart som ved første registrering. Det er ikke mulig å skifte klasse utan å melde seg av, for deretter å melde seg på i en annen klasse. Det er heller ikke lov å melde seg på i flere klasser eller i to par samtidig.
Begge spillerne i paret må være knyttet til ein DiscgolfMetrix-bruker ved registrering. Alle deltakerne må være medlem av  en offisiell norsk klubb og ha løst lisens for år 2020. Det må være minimum 5 par i en klasse for at klassen skal bli gjenomført, med untak av MJ18. MJ18 blir spilt uansett antall deltagende par.
Dersom det er kritisk for at en klasse skal bli gjennomført vil arrangør ha mulighet til å prioritere par som ikke står øvert på ventelista.

Påmeldingsavgift

MPO  750kr

FPO    750kr

MP40 750kr

MJ18  350kr

Avmelding fra turneringa må skje per e-post til arrangør. Det vil bli gitt full refusjon frem 05.09.2020 kl 08:00, minus servicegebyr på 75kr. Etter 05.09.2020 vil det ikkje bli gitt noen refusjon.

 

Klassefordeling:

MPO 28 plassar

FPO   10 plassar

MP40 8 plassar

MJ18  5 plassar

Arrangør har 3 wildcards som kan fordeles uavhengig av klasse .

Par som kan melde seg på i Fase 1 på bakgrunn av prestasjoner i Pargolf NM 2019 (topp 33%).

MPO:

Peter Lunde, Knut Håland

Henrik Abell Larsen, Stian Abell Larsen

Anders Gulliksen, Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth

Kristoffer Amundsen, Odne Lyngstad

Per-Erik Husebø, Frode Karlsen

Ole Einar Aasheim, Morten Brenna

Vegar Larsen, Anders Nødland Danielsen

Tom Erik Kristiansen, Roy-Arne Jensen

Truls Teal Johnsen, Marius Kultorp

Yngve Mæland, Mikael Andersen Lindstad

Sigvart Lunder, Anders Torgersen

Remi Kvalvik, Tommy Myhre

Olav Andre Brekke, Ronny Andersen

Johan Sem Andersen, Chris Nicolai Sunde

Øystein Riksfjord, Thomas Hoff

Kristian Bålsrød, Håkon Gram Stoltenberg Russeltvedt

Håkon Ness, Sindre Warhuus

Ole Myhre, Henrik Aaslund

 

FPO

Linn Marita Eikrem, Anniken Steen

 

MP40

Espen Frisbee Møkkelgjerd, Sune Wentzel

Roger Neskvern, Ingar Ballo Sandum

Roar Gjøsæter, Terje Rørmark

Stig Sodeland, Øystein Lund Karlsen

Jan Finborud, Knut Hummelvoll

Jon Henry Marthinsen, Frank Wulff

Erik Hammer Staalesen, Magne Aagaard Valen-Sendstad

Espen Larsen, Thomas Donsig

 

MJ18

Mats Ludahl Sørensen, Tobias Kristiansen


Share

What would you like to share?