Login

Conditions

  • Maximum number of players: 45
  • The number of registered players: 39
DivisionConditions
General
MPO ОткрытыйGender = M;
MP40 МастерсAge >= 40;
FPO ЖенскийGender = F;

 Открытый (29)Registered on↓
1Vladimir Stepanov06/21/22 11:19:13
2Sergei Driker06/22/22 15:52:06
3Valeriy Ivanov06/23/22 18:09:37
4Alexander Gavalov06/27/22 09:58:43
5Sergei Sorochkin06/27/22 10:54:44
6Alexey Grishukov06/27/22 22:36:09
7Andrey Kozhin06/29/22 10:36:43
8Konstantin Basos06/29/22 13:05:25
9Aleksandr Krasikov06/29/22 13:33:14
10Nikolay Nikolaev06/29/22 13:55:41
11Pavel Tyulkin06/30/22 00:51:28
12Dima Zenkov06/30/22 09:57:05
13Nikita Pastushenko06/30/22 10:18:53
14Iosif Yusim06/30/22 11:14:05
15Igor Ekimtsov06/30/22 11:50:35
16Anton Butikov06/30/22 13:50:00
17Vadim Alexandrov06/30/22 13:52:10
18Dmitry Belyshev06/30/22 20:15:44
19Ivan Yarmushevich06/30/22 20:57:18
20Igor Goncharov06/30/22 22:20:03
21Yuriy Rovda06/30/22 23:46:40
22Maxim Skobelev07/01/22 14:35:59
23Ivan Sartakov07/04/22 09:23:43
24Maksim Kiselev07/05/22 01:04:52
25Геннадий Ширяев07/05/22 16:55:55
26Ilya Malinov07/13/22 23:09:36
27Dima Sagaydachnyy07/15/22 03:40:59
28Gleb Komissarov07/17/22 15:50:38
29Дмитрий Цыплаков07/25/22 18:08:11
 Мастерс (6)Registered on↓
1Aleksey Trunilin06/24/22 02:01:28
2Алексей Корниец06/24/22 16:50:01
3Boris Ovsyannikov06/27/22 01:19:47
4Sergey Barsukov06/30/22 12:56:17
5Konstantin Gololobov07/01/22 00:17:38
6Vladimir Li07/04/22 01:39:35
 Женский (4)Registered on↓
1Olga Shermergor06/30/22 19:49:45
2Anna Opareva06/30/22 20:13:15
3Allie Mae Muschinske07/03/22 21:16:11
4Julia Akramova07/18/22 18:35:38

Share

What would you like to share?