Login
  • Comment: Суперклевый мегатурнир начала лета!

  Опытные (ProTee)Новички (AmTee)Sum
 Опытные (26)  
1Nikolay Nikolaev 235235
2Dmitry Belyshev 180180
3Sergei Sorochkin 247247
4Ivan Yarmushevich 187187
5Yuriy Rovda 248248
6Andrey Nikolaev 188188
7Iosif Yusim 249249
8Denis Andreev 188188
9Valeriy Ivanov 252252
10Denis Shestakov 253253
11Konstantin Surnov 254254
12Nikita Pastushenko 193193
13Anton Pozinskii 255255
14Maksim Kiselev 205205
15Ilya Cherkasov 206206
15Aleksandr Krasikov 206206
17Alexey Vologzhaninov 207207
18Vasily Yusim 210210
18Геннадий Ширяев 210210
20Alexandr Ivanov 215215
21Maxim Kravets 220220
21Vadim Alexandrov 220220
23Arseniy Chevtaykin 221221
24Sergei Driker 223223
25Vladimir Stepanov 242242
26Peter Letu 124DNS
 Девушки (3)  
1Dina Dumanskaia 211211
2Anna Opareva 257257
3Elena Iskritskaya 272272
 Мастера (4)  
1Алексей Корниец 186186
2Filipp Khrustalev 190190
3Sergey Barsukov 194194
4Konstantin Mitrokhin 208208
 Новички (4)  
1Pavel Iskritskiy 200200
1Alexey Kolbin 200200
3Sofia Yusim 224224
4Полина Рылькова 171DNS

Бери билеты - будет круто!

Share

What would you like to share?