Login

Caddybøker

Sandnes
Ølberg

Hulloppdateringer:
Ølberg hull 2: Casual-område under kurv markert av vegger og linjer. Kan trekke ut av området i linje fra kurv til første punkt utenfor området. Kan trekke opptil en meter vekk fra kant/stup oppe ved kurven.
Ølberg hull 5: OB-linjen følger veien videre, ikke rett linje.
Ølberg hull 6: Vanlig OB, droppsonen brukes kun ved mandobom.
Ølberg hull 9: Listet som par 4 i scoresystem.
Ølberg hull 10/11: Hazard er gjort om til OB, sprayet om til hvit.
Ølberg hull 14/15: OB over gjerdet (på jordet).
Ølberg hull 16: OB på/i bygningen.
Ølberg hull 17: OB på/i bygningen. OB-linjen går mot venstre på forsiden av huset.

Sandnes hull 4: Kartet er riktig. Linje som ligger midt i fairway tidlig tilhører et annet hull og er ikke i spill.
Sandnes hull 6: OB langs hele venstresiden.
Sandnes hull 14: OB-linjen følger veien videre, ikke rett linje.

 

Arrangør

Sandnes Disc Golf Klubb
Sola Frisbeeklubb

TD: Håvard G. Frøysa, tlf 951 64 663

 

Tidsskjema

Sandnes disc golf park er turneringssenter og er der all aktivitet utenom selve spillet foregår.

Torsdag:
17:00-18:50 Registrering, Sandnes. Gi beskjed til Håvard G. Frøysa (tlf. 951 64 663) om dere ikke rekker registreringen.
19:00 Spillermøte, Sandnes. Blir ikke streamet.

Fredag:
Runde 1, best shot
Ca 11:30-14:30 Matservering, Sandnes. Pastasalat med foccacia og aioli.

Lørdag:
Runde 2, tough shot
Ca 11:30-14:30 Matservering, Sandnes. Grillmat.
18:00 Sosial samling utover kvelden ved turneringssenter. Mulighet for grilling.

Søndag:
Runde 3, alternate
Utdeling av baguetter ved start begge baner.
Felles premieutdeling, Sandnes. Avholdes umiddelbart etter at alle er ferdig å spille og har ankommet turneringssenteret. Estimert ca kl 15:30.

Matservering

Mat og drikke er inkludert i påmeldingsavgiften, se tidsskjema for oversikt.

 

Spilleoppsett

Feltet deles i to puljer som spiller på hver sin bane. Sandnes disc golf park er felles turneringssenter. Tidspunkt kan endres, blant annet basert på endelig antall par i hver klasse.
 

Open:

Fredag:
Golfstart Sandnes, best shot
3 par per gruppe, 15 min startintervall.
Første gruppe start kl 09:00, siste gruppe start kl 13:45.

Lørdag:
Golfstart Ølberg, tough shot
3 par per gruppe, 17-18 min startintervall.
Første gruppe start kl 08:30, siste gruppe start kl 14:00.

Søndag:
Golfstart Sandnes, alternate
3 par per gruppe, 12-13 min startintervall.
Første gruppe start kl 08:30, siste gruppe start kl 12:30.
 

Dame, master og junior:

Fredag:
Golfstart Ølberg, best shot
3 par per gruppe, 15 min startintervall.
Første gruppe start kl 09:00, siste gruppe start kl 12:45.

Lørdag:
Golfstart Sandnes, tough shot
3 par per gruppe, 18 min startintervall.
Første gruppe start kl 09:00, siste gruppe start kl 13:30.

Søndag:
Golfstart Ølberg, alternate
3 par per gruppe, 12 min startintervall.
Første gruppe start kl 08:30, siste gruppe start kl 11:30.
Junior start 08:30 - 09:06
Dame start 09:18 - 09:42
Master start 09:54 - 11:30

 

Omspill

Ved delt førsteplass spilles det omspill om plassering og pengepremie. Ved delt andre- eller tredjeplass spilles det omspill om medaljene, men ikke plassering/pengepremie. Omspill spilles på samme bane som klassen spilte runde 3, starter fra hull 1 og følger banen videre til det er avgjort. Omspillet spilles som alternate på samme måte som runde 3 hvor paret velger hvem som tar det første kastet. Det trekkes lodd om hvilket par som kaster først på det første hullet. Dersom det blir spilt flere hull i omspillet roterer parene på rekkefølgen på de påfølgende hullene.

 

Premieoversikt

Link til premieoversikt på PDGA-siden. Oversikten viser premier for par, ikke for enkeltspillere. Pengepremier utbetales til bankkonto etter konkurransen. Juniorklassen får gavekort.

 

CTP og ace

Det er 1000 kr i acepremie, maks en premie per bane per dag. Dersom flere acer på samme bane på samme dag går premien til den første acen. I tillegg er det egen acepremie for dameklassen på hull 8 Sandnes (vanlig hull 12) fra Sandnes parkettsliperi, og en acepremie på hull 15 Sandnes (vanlig hull 22) for alle, også fra Sandnes parkettsliperi. De to sistnevnte må filmes for å få premien.

CTP open:
Fredag: Hull 5 Sandnes (hull 7 på vanlig oppsett) - 2 stk gavekort fra Aceshop på 500kr
Lørdag: Hull 16 Ølberg (er blitt endret), kun tellende disker gjelder - 2 stk gavekort fra Aceshop på 500kr
Søndag: Hull 11 Sandnes (hull 17 på vanlig oppsett) - 2 stk gavekort fra Aceshop på 500kr

CTP dame, master og junior:
Fredag: Hull 1 Ølberg - 2 stk gavekort fra Aceshop på 500kr
Lørdag: Hull 9 Sandnes (hull 14 vanlig oppsett), kun tellende disker gjelder - 2 stk gavekort fra Aceshop på 500kr
Søndag: Hull 5 Ølberg - 2 stk gavekort fra Aceshop på 500kr

 

Oppvarming:

Etter at runden er startet er banen stengt for oppvarming. På Sandnes kan en varme opp driving på slette ved hull 4. Det vil være puttekurver ved Aceshop og hull 1. På Ølberg er det puttekurv ved hull 1. Mulighet for driving på tidligere hull 18 ved siden av dagens hull 17, spør lokal guide om du er usikker på hvor dette er. Vis hensyn til dem som spiller konkurranserunden sin.

 

Toalett:

På Sandnes er det toalett hos Interpadel rett ved Aceshop. På Ølberg er det toalett ved hvitt hus nært utkast 13.

 

Regler for pargolf

Pargolf spilles etter de vanlige PDGA-reglene med noen tilleggsregler beskrevet i Appendix B av PDGA-reglene.

Runde 1 best shot spilles som vanlig best shot uten begrensninger på antall ganger en kan bruke den samme personen sine kast som beskrevet under B.05 A i linken over. Dette betyr at begge spillerne kaster og at paret deretter velger hvilken posisjon de vil spille videre fra. Med en gang en av spillerne har fullført hullet er paret ferdige med hullet.

Runde 2 tough shot spilles som beskrevet under B.05 D i linken over. Dette betyr at begge spillerne kaster og at de andre parene i gruppen deretter velger hvilken posisjon de skal spille videre fra for å gjøre det vanskeligst mulig. Med en gang en av spillerne har fullført hullet er paret ferdige med hullet.

Runde 3 alternate spilles som vanlig alternate som beskrevet under B.05 E i linken over. Dette betyr at paret velger hvem som gjør det første kastet på runden, deretter tar de annethvert påfølgende kast gjennom hele runden. Hvis paret skal kaste på nytt fra samme "lie" skal samme person kaste på nytt. Hvis feil spiller kaster og en oppdager det før paret har gjort flere kast forkastes det gale kastet, riktig spiller kaster og paret får ett straffekast. Hvis feil spiller kaster og en oppdager det etter at paret har gjort flere kast spiller paret videre og får to straffekast.

 

Scoreføring

Det føres score på Disc Golf Metrix og PDGA, spillerne får passord til PDGA på spillermøte og i mail.

 

Lisens, regeleksamen m.m.

Alle spillere må ha gyldig konkurranselisens senest en uke før turneringen, de som bare har grunnlisens må oppgradere denne til konkurranselisens. Kontakt klubben din for å løse lisens. Alle spillere må også ha gyldig regeltest fra PDGA: https://www.pdga.com/rules/exam

Par skal så langt det er praktisk mulig spille i lik lagtrøye slik at det er enkelt å se hvem som spiller sammen.

 

Påmelding

Viktig om påmelding
Det er ikke mulig å få Disc Golf Metrix til å sjekke påmeldingskravene i fasene automatisk. Dette gjør at det er åpent for alle å melde seg på selv om en ikke oppfyller kravene i den gjeldende fasen. Arrangøren sjekker i ettertid at par som har meldt seg på oppfyller kravene. Par som er blitt sjekket og godkjent vil bli merket med bekreftet/confirmed, mens par som ikke oppfyller kravene vil bli slettet uten varsel. Dersom par som ikke oppfyller kravene også har betalt forbeholder arrangøren seg retten til å trekke et administrasjonsgebyr på 75 kr før refusjon av påmeldingsavgiften.

For å sikre at alle som har krav på det får meldt seg på i riktig fase vil venteliste være tilgjengelig allerede fra fase 1.

Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften er på 500 kr per par for junior og 1000 kr for øvrige klasser. Avgiften skal betales ved påmelding hvis paret får plass. Par som havner på venteliste skal betale når de får plass. Betaling utføres gjennom påmeldingssystemet i Disc Golf Metrix av den som melder paret på. Par som ikke betaler kan slettes fra påmeldingslisten av arrangøren.

Bytte av klasse
Det er ikke mulig å bytte klasse etter å ha meldt seg på.

Krav til deltagelse i klasse
For å delta i en klasse må begge spillerne oppfylle de generelle kravene til å delta i klassen (alder eller kjønn).

Antall plasser
Open: 54 par
Dame: 20 par
Master: 20 par
Junior: 14 par

Oppdatering 03.08:
Basert på påmeldingen har vi økt antall plasser i open til 60 par og redusert totalt antall plasser i de andre klassene til 48 par.
 

Påmeldingsfaser

Under er kravene for å melde seg på i de ulike fasene. Kravet til PDGA-rating er for gjennomsnittsratingen til de to spillerne i paret. Hvis et par skal delta basert på plassering i pargolf-NM 2021 må det være de to samme spillerne og delta i samme klasse.

NB: Se "Viktig om påmelding" over!

  Fase 1
Starter 16.5 kl 18:00
Fase 2
Starter 23.5 kl 18:00
Fase 3
Starter 30.5 kl 18:00
Open 950 i PDGA-rating eller
topp 21 i pargolf-NM 2021
930 i PDGA-rating Ingen
Dame 800 i PDGA-rating eller
topp 2 i pargolf-NM 2021
750 i PDGA-rating Ingen
Master 935 i PDGA-rating eller
topp 4 i pargolf-NM 2021
890 i PDGA-rating Ingen
Junior 900 i PDGA-rating eller
topp 2 i pargolf-NM 2021
800 i PDGA-rating Ingen

 

Avmelding

Generelt om avmelding
Det er ikke mulig å bytte spiller. Det betyr at paret må melde seg av dersom en av spillerne melder seg av. Ved avmelding tidligere enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales påmeldingen minus et gebyr på 75 kr. Ved avmelding mindre enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales 0 kr. Hvis et par ikke kan delta grunnet sykdom kreves det legeerklæring for å få tilbakebetalt påmeldingsavgiften minus et gebyr på 75 kr.

Venteliste open
Ledige plasser i open fordeles til de første på ventelisten i open.

Venteliste dame, master og junior
Ledige plasser i dame, master og junior fordeles til de første på ventelisten i den respektive klassen til og med to uker før turneringen. Hvis det ikke er noen på venteliste i den respektive klassen blir plassen stående ledig hvis det er før 6.6 kl 18:00, mens den går til det første paret i en av de to andre klassene hvis det er etter dette tidspunktet. Mindre enn to uker før turneringen går en ledig plass uansett til det paret i en av de tre klassene øverst på ventelisten.

NB: Grunnet reglene for fordeling av plasser kan den nummererte ventelisten være litt vanskelig å tolke, men ledige plasser vil bli fordelt etter kriteriene og par som får plass vil få varsel.

Overnatting

Kommer du langveis fra og trenger overnatting? Smarthotel Forus er fantastiske og ønsker alle spillerne velkomne. Det er det nærmeste hotellet til Sandnes disc golf park (4 minutter med bil) og 12 minutter med bil til Ølberg Frisbeegolfbane + de tilbyr fantastiske priser!

Bestill på nettsiden deres https://smarthotel.no/no/forus og bruk koden: ACE (gyldig 11.- 14. august)
Enkeltrom inkl frokost: 850,-
Dobbeltrom inkl frokost: 950,-

 

Sponsor

Share

What would you like to share?