Login

Results   

NoName 1 2 33b 4 5 6 7 8 9101112131415161718+/-Sum
 Par333333433334343344362
Pieredzējušie vīrieši (10) 1 2 33b 4 5 6 7 8 9101112131415161718+/-Sum
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty11
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty11
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Iesācēji vīrieši (7) 1 2 33b 4 5 6 7 8 9101112131415161718+/-Sum
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty111
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1111
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty111
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Pieredzējušās sievietes (1) 1 2 33b 4 5 6 7 8 9101112131415161718+/-Sum
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Iesācējas sievietes (7) 1 2 33b 4 5 6 7 8 9101112131415161718+/-Sum
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty111
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bērni - dzimuši 2007.gadā un jaunāki (4) 1 2 33b 4 5 6 7 8 9101112131415161718+/-Sum
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty1
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty
Bullseye hit
Green hit
Outside circle putt
Inside circle putts
Inside bullseye putt
Penalty

Sponsors

VGS

ĒRGĻU ČEMPIONĀTS #9 DISKU GOLFĀ 2022

NOLIKUMS

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
  1. Popularizēt disku golfu.
  2. Noskaidrot labākos disku golfa spēlētājus piecās divīzijās Ērgļu svētkos 2022.
 2. VADĪBA
  1. Sacensības rīko disku golfa klubs Vidzemes Gaisa Spēki, (biedrība “Disku golfs”) un “Braku takas”.
  2. Sacensību direktors – Aldis Jēkabsons.
  3. Sacensību direktors:
 • Fiksē noteikumu, nolikuma un citus pārkāpumus. Piedalās lēmuma par soda mēra piemērošanu pieņemšanā;
 • Apstiprina dalībnieku sastāvu un rezultātus.
 1. SACENSĪBU SISTĒMA
  1. Ērgļu čempionāta dalībnieki cīnās par pēc iespējas labāku rezultātu.
  2. Sacensības notiek pēc FLEX starta principa divas dienas.
  3. Uzsākot sacensību apli, grupā jābūt vismaz 3 spēlētājiem. Maksimālais spēlētāju skaits grupā - 6.
  4. Spēlētāji tiks dalīti šādās divīzijās:
   1. Pieredzējušie vīrieši (spēlētāji, kas ir piedalījušies vismaz vienās Latvijas Disku golfa federācijās sacensībās)
   2. Iesācēji vīrieši
   3. Sievietes (spēlētājas, kas ir piedalījušies vismaz vienās Latvijas Disku golfa federācijās sacensībās)
   4. Sievietes iesācējas
   5. Bērni 2007.gadā dzimuši un jaunāki.
  5. Rezultāti tiks fiksēti DGmetrix platformā.
 2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
  1. Spēlētājs izspēlē vienu apli 29.jūlijā vai 30.jūlijā.
  2. Sacensībām reģistrēties var no 29.jūlija.
  3. Sacensību apli var sākt 29.jūlijā 09:00.
  4. Pēdējā sacensību grupa var startēt 30.jūlija 14:30
  5. Sacensības notiek DGP Ērgļi (Skolas trase)
 3. DALĪBNIEKI
  1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkuras valsts, novada, pagasta pārstāvji, ja tie atbilst reģistrēšanās nosacījumiem.
 4. SACENSĪBU NOTEIKUMI
  1. Sacensības notiek saskaņā ar PDGA noteikumiem.
  2. Par sacensību noteikumu ievērošanu ir atbildīgs katrs spēlētājs personīgi (saskaņā ar PDGA noteikumiem). Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselību un drošību.
  3. Strīdus situāciju risināšanu uzņemas sacensību direktors.
 5. PIETEIKŠANĀS
  1. Dalība jāpiesaka https://discgolfmetrix.com vai pie Sacensību direktora, kurš reģistrē dalībnieku Dgmetrix sistēmā.
 6. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
  1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz sacensību rīkotājs.
 7. STRĪDUS SITUĀCIJU IZSKATĪŠANA
  1. Visiem spēlētājiem, kas pieteikušies sacensībām, ir jāievēro sacensību nolikums, sacensību noteikumi un vispārpieņemtās morāles normas.
 8. APBALVOŠANA
  1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā divīzijā tiek apbalvoti Ērgļu svētku ietvaros, 30.jūlijā 18:00 estrādē.
 9. SAZIŅA
  1. Kontaktpersona ir sacensību direktors – Aldis Jēkabsons 26101152.

Hole-by-hole statistics

View: Grouped chart | Detailed chart | Table

Share

What would you like to share?