Login
NBDG Doubles Ravikangas  10/01/22 15:00

Ratatiedot

09/26/22

Kilpailussa pelataan Ravikankaan normaali 20-väyläinen layout.

RATAKARTTA


Väyläkohtaiset huomiot

#2 MANDO, pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko tiiltä (=dropzone), +1

#3 MANDO, pakollinen kierto oikealta. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#6 MANDO, pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#8 MANDO, pakollinen kierto oikealta. Missatusta jatko tiiltä (=dropzone), +1

#12 KAKSI MANDOA, pakollinen reitti mandojen välistä. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#13 MANDO, pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#15 MANDO, pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#18 KAKSI MANDOA, pakollinen reitti mandojen välistä. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#19 MANDO, pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta, +1
#19 OB koko matkan vasemmalla, korin taakse taittuen (ei näy kartassa, väyläopasteessa näkyy)


Mandot ja dropzonet

Jokaisen mandon mandolinja jatkuu keltaisten tikkujen mukaisesti äärettömyyteen mandosta poispäin. Mandolinja on voimassa vain väylällä, jossa mando on (mandolinja ei siis vaikuta muihin väyliin).

HUOM! Kaikkien mandojen mandolinjat ovat noin 90 asteen kulmassa mandosta poispäin (tiiltä katsottuna) lukuunottamatta väylän 18 oikeanpuoleista mandoa, jonka mandolinja on noin 45 asteen kulmassa.

Mandopuu ja mandolinja rajaavat yhdessä pystysuoran kielletyn tason. Jos jokin osa heitettyä kiekkoa edes osittain läpäisee tämän tason, mando on missattu. Sillä, mistä suunnasta kiekko läpäisee tason tai mihin kiekko lopulta päätyy, ei ole merkitystä.

Missatusta mandosta peliä jatketaan dropzonelta yhden rangaistuksen kera. Kaikki dropzonet on merkattu oransseilla tikuilla.

Share

What would you like to share?