Login

  SOLUNDMEISTERSKAPEN 2023

  Vi har den store gleda av å ynskje deg velkomen til diskgolfdestinasjonen Draumeparken for turneringshelg. Vi håper å kunne lage ei nydelig ramme for ei diskgolf helg, der alle koser seg og får ein hyggelig opplevelse i majestetiske omgivelser!

  Dette er offisiell turneringsinformasjon for Solundmeisterskapen 2023. Følg Solund Sendebrettlaug si gruppe på facebook for informasjon og orienteringar undervegs knytt til turnering og bane (endringar, påminningar etc.).

  Lenke til påmelding "Pargolfen i Solund 14. Mai - Extended Edition 22-hull: https://discgolfmetrix.com/2450169

  Lenke til registrering "Draumeflex i Draumeparken 12. Mai": https://discgolfmetrix.com/2467045

   

  TAKK TIL STØTTESPELARAR OG SPONSORAR!

  Vi er overvelda over alle som støttar Solund Sendebrettlaug og turneringa med sponsormidlar. Det betyr at alle deltakarar kan vera heldige og vinne ein premie, uavhengig av kor ein hamnar på resultatlista. Vore sponsorar er presentert i bilete nederst. Takk!

   

  TIDSSKJEMA TURNERINGSHELG:

  Fredag 12. Mai

  08:00 - 22:00   Draumeflex i Draumeparken - Konkurranselayout 18-hull

  Bane tilgjengelig for spel. Flexrunde er satt opp for dei som ynskjer å registrere runde (sjå påmeldingslenke innledningsvis). Flexrunden knytter seg til konkurranselayout, men det går sjølvsagt an å spele samtlege 22-hull. Flexrunde inneber at du sjølv vel når du vil gå runden, og ein må gå minimum to stykk for å registrere score.

  18:00 - Open pub og "Burger og jazz" på skafferiet Mat & Drikke (matservering stenger 21:00).

  ca. 20:30  Live jazz med "The Ace-group" på Skafferiet

  - Klassiske Jazzstandarder med Andy Gjata på piano, Thomas Frøyen på slagverk og Torstein Mongstad på bass.

   

  Lørdag 13. Mai

  (Ca. 08:20 Ankomst Hardbakke med bil fra ferjekaia.)

  08:30 – 09:15 Obligatorisk spelarregistrering ved idrettshuset

  09:15 Obligatorisk fellesinfo (ca. 10 min)

  10:00 Start Runde 1

  —— Pause med varm lunsj + 9. klasse har open kiosk ——

  14:30 Start Runde 2

  Ca. 18:00 Premiering

  (Ca. 19:20 Avreise til Krakhella for dei som skal med ferja. Take-away pizza kan undersøkast mot Skafferiet dersom ein ynskjer å ta med pizza på ferja)

  18:30-20:30 Pizza på Skafferiet Mat & Drikke (sal av pizza stenger 21:00)

  20:30 Quiz på Skafferiet Mat & Drikke

   

  Søndag 14. Mai

  10:00 Obligatorisk oppmøte med fellesinfo (ca. 10 min)

  10:30 Start "Pargolfen i Solund Extended Edition 22-hull"

  Ca. 14:00 Premiering

  Ca. 14:40 Avreise Krakhella for dei som skal med ferja.

   

  KONKURRANSEINFORMASJON

  I det følgande finn du informasjon om bane (caddy-bok), spelarregistrering, føring av score + litt merksemd rundt eitt par sentrale regler når du kastar. Som deltagar er du ansvarleg for å gjere deg kjend med informasjonen under.

   

  Bane, layout og caddybok

  Draumeparken diskgolfdestinasjon består av Draumeparken 22-hols bane og Idrettsparken 9-hols bane.

  På turneringsdag laurdag har vi laga ein konkurranse-layout på 18 hull. Vi har dessverre ikkje tid/logistikk til å inkludere samtlege 22-hull på turneringsdagen. Konkurranse-layout inneheld dei nye hull 4A - 4D. Vi tar ut hull 10, 13, 17 og 18. Her er caddybok for konkurranse-layout:

  Til flexrunden fredag 12. mai og "Pargolfen i Solund 14. mai - Extended Edition" nyttar vi full 22-hulls bane. Her er caddybok for full bane:

   

  Gå gjennom den caddyboka som er aktuell for deg.

   

  Spelarregistrering

  Det er obligatorisk spelarregistrering ved det nye idrettshuset. Her legg vi ut eit skjema som blir lett tilgjengeleg.

  Det første du skal gjere er difor å krysse av på skjemaet at du er komen. 

  Ved avmelding: Send SMS snarast til TD - Håvard H. Mongstad på telefon 406 32 299.

   

  Føre score

  Kvar gruppe skal føre score i Discgolfmetrix (dette er de fleste kjend med) og hjå PDGA. Gruppa vel ei/ein på gruppa til å føre i discgolfmetrix, og den andre i PDGA . Gruppa kan bli einige om å byte ansvarleg for scoreføring undervegs.
   

  Når runden er ferdig:

  a) Gruppa  kontrollerer at score i Discgolfmetrix og PDGA stemmer overeins!

  b) Gruppa  signere score i PDGA. Søk på namn (fornamn eller etternamn) eller PDGA-nummer.

  c) Gruppa sender inn score i PDGA.

  Det er viktig å gå gjennom desse stega straks gruppa er ferdig med runden sin. Arrangøren vert ståande låst utan moglegheit for å klargjere for runde 2, dersom det ikkje vert gjort.
   

  Hvordan føre score i PDGA:

  Last ned appen "PDGA - Live" eller benytte denne lenka i nettleseren: http://www.pdga.com/score

  Access Code = Solund

  Føl deretter instrukser i appen.
   

  Det finns mange spelarar på turneringa som har gjort dette før, så ver nysgjerrig og spør dersom du treng veiledning på korleis du fører score i Discgolfmetrix eller PDGA. Vi anbefaler å ta på deg dette ansvaret under ein av rundane slik at du gjer deg kjend med dette!

   

  Vi gjer merksam på følgjande om bana:

  • OB er markert med pinner og vardar med kvitmaling. Ein nyttar siktepunkt mellom OB-markører til å fastslå om disken er god eller ikkje. Ved hol 16 og 18 vil de sjå at deler av OB-markeringen òg er gjort med linjer/tråd.
  • Bæææ...? Fra hol 2 - 4C kan det dukke opp ein villsau i fairway. Dei flyttar seg fint og pynteleg ut av fairway om du ber dei. Vis sunt villsauvett, så går det veldig fint.

   

  Vi gjer merksam på følgjande reglar/etikette til konkurransen:

  • Hugs å lade mobilen! Mobilen nyttast til å føre score under turneringa
  • Set mobilen på lydløs, og ver stille idet nokon skal kaste
  • Følg med på den som kastar og kvar disken landar. Då blir det enklare å finne den.
  • Ta med mini som markør
  • Dersom du er usikker på kva du kan/skal gjere, spør dei andre på gruppa. Gruppa di bistår med å gje svaret du lurar på.
  • Er gruppa usikker på ein regel som knytter seg til ein situasjon på bana? Sjå om situasjonen kan avklarast etter regler fra caddybok. Hugs også at PDGA sitt reglement kan sjekkast ved behov (app:PDGA-Live)

   

  Omspel ved delt førsteplass

  Dersom det blir delt 1.plass i ein klasse, vert vinnaren avgjort ved omspel på publikumsvenlege hol. Det skal trekkast lodd om kven som kastar først. Følgjande hol nyttast til omspel:

  • Hull 14 -> Hull 16 ved behov -> Hull 14 ved behov

   

  Premiering

  Solundmeisterskapet er eit feel-good arrangement over ei turneringshelg med fokus på kasteglede og sosialt samvær. Premiering vil vere ulike typer gåver, og som mellom anna våre støttespelarar og sponsorar bidreg med i forkant av arrangementet. Det vil òg trekkast deltakarpremier som gjer at alle kan vinne uavhengig av plassering og prestasjon.

  Eit trofè ventar sjølvsagt vinnarane av dei ulike klassane med påskrift: SOLUNDMEISTER 2023.

  Påmeldingsavgift vert elles nytta til å dekke varm lunsj mellom runder og drikke, og eventuelt overskudd går utelukkande til videreutvikling av Draumeparken Diskgolfdestinasjon.

   

  Fun-facts om bana: visste du at...

  ... ingen har parkert hull 7 innenfor 10 m sirkelen

  ... ingen har fått eagle på hull 4D

  ... hull 4 er fullt mulig å få birdie på

  ... følgende hol er dokumentert ace på: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18

  ... hull 6 og hull 8 ligg i eit tidligare plantearboretum - legg merke til dei ulike vekstane du finn der!

  ... bergarten er ein konglomerat, og består av all slags mulig stein og mineraler

  ... villsauane er eit lokalt bidrag til å ta vare på kystlandskapet (og fairways..)

   

  PRAKTISK Å VITE

  Turneringssenter:

  Turneringssenter er framføre hovudinngangen til det nye idrettshuset ved idrettsparken. Det er mogleg å parkere ved klubbhuset, langs grusvegen opp mot Idrettsparken eller alternativt ved SPAR (7 min gange). Det er toalett ved idrettshuset ved bana.
   

  Reise til/frå Solund:

  For å kome til Solund med bil må du køyre til Rutledal ferjekai. Deretter tar du ferja over til Krakhella kai og køyrer til kommunesenteret Hardbakke. Ein kan også kome seg til Krakhella med NORLED sin snøggbåt (norled.no).

  Viktig:  Sjekk ferjeavgangane før du køyrer (FJORD1). Sjekk vegmeldingane før du køyrer (vegvesen.no). Vanlegvis fri ferdsel i helger. Du må vente lenge om du ikkje rekk ferja!
   

  Mat:

  På Hardbakke på Solund er det ein SPAR. Den stengjer 18:00 kvardager og 15:00 laurdag. Den er ikkje ope sundager. Skafferiet Mat & Drikke held opent for matservering frå 18:00-21:00 fredag, og har matservering med Pizza etter runden laurdag. Den er stengd sundag. Det vert varm lunsj i pausen/mellom rundane på turneringsdag laurdag. Skulen/9. klasse held ope ein kiosk på turneringsdag laurdag.

  Planlegg innkjøp av mat etter behov på bakgrunn av overnevnte.

   

  Overnatting

  I Solund kommune er overnattingstilboda fleire og varierte. Det vert tilrådd å reservere overnatting snarast og i god tid før meisterskapen. Under følgjer ei oversikt over tilbod sentralt på Hardbakke:

  Solund Leilighetshotell / Solund Gjestegaard

  Leiligheter  -  www.solund.com

  (NB: gjør bookingen via solund.com og ikke booking.com for gunstigst pris)

  Steinsund Marinesenter:

  Rorbuer/hytter/hus  -  www.steinsund.no

  Opp til 8 personer i en rorbu/hytte/hus.

  Annet:

  Det finns overnattingstilbod utover dette òg, men med noko lengre reisetid til turneringssenteret. Nytt søkemotoren Google og undersøk AirBnB dersom du står fast. Ta kontakt om du har utfordringar med å finne overnatting.

   

  Påmeldingsavgift

  kr. 250,- for Open og Damer

  kr. 100,- for Junior

  Varm lunsj er inkludert mellom runde 1 og runde 2 på turneringsdag laurdag.

  VIPPS: #105866  -  Merk betaling med "Namn" og "Solundmeisterskapen 2023".

  Pargolfen på sundag er gratis!

   

  Velkomen skal dykk vere til Solund og for turneringshelg. Særskilt velkomen til deg som kjem for første gong, eller som deltek på di første turnering - dette blir bra! Ta kontakt om du lurar på noko!

   

  KONTAKTPERSONER

  Arrangementsansvarleg - Håvard H. Mongstad: 406 32 299

  Baneansvarleg teknisk avdeling - Kristian Leirvåg: 480 55 892

  Alt-mulig-mann - Kjell Mongstad: 908 31 711

  Materialforvaltar - Lars Myhrer: 41312407

  Sponsors

  Share

  What would you like to share?