Login
  • Show groups: click here
  • Comment: Grupper trekkes en halvtimes tid før start, og gruppenummeret tilsvarer det hullet man starter runden fra. Sett av tid slik at du rekker frem til starthullet før 18:00

Conditions

  • Registration start: 03/13/24 21:00 +01:00
  • Registration end: 09/06/24 17:00 +01:00
  • Maximum number of players: 72
  • The number of registered players: 1
DivisionConditions
General
Mennall
Kvinnerall
Menn Junior <= 18 årall
Kvinner Junior <= 18 årall

 Menn (1)Registered on↑
1Sindre Myrås06/01/24 10:26:30

Share

What would you like to share?