Login
  • Date & time: 05/04/19 - 09/07/19
  • Comment: Norgescup diskgolf 2019

                                           

INFO OM NC 2019

Først av alt – takk til arrangørene av norgescupen i diskgolf 2019. NC 2019 er i meget gode hender og vi gleder oss til årets turneringer. All påmelding og informasjon om årets NC er samlet på en egen nettside. Denne er www.naifdisksport.no.        Les mer om våre arrangørklubber under fanen «arrangørklubber».

Alle spillerne må lese påmeldingskriteriene før de melder seg på turneringene. Her står det informasjon som er viktig for alle spillerne å vite.

Hvor årets NC-turneringer skal være og dato for påmeldingsstart finner dere her:

Dato              Turnering        Sted              Påmeldingsstart
4/5 mai          NC 1.              Øverås         18.02.2019
25/26 mai      NC 2.              Flaktveit        25.02.2019
15/16 juni      NC 3.              Ale                18.03.2019
6/7. juli          NC 4.              Sandnes        08.04.2019
7/8 sept.        NC 5.             Trondheim     10.06.2019

Vi gleder oss til NC-sesongen 2019.
Med flyvende hilsen 
Seksjon Disksport

Påmeldingsinfo

Dette er et utdrag fra kriteriene:

Påmeldingsavgiften for NC 2019 skal være 750 kroner for seniorklasser og 350 kroner for juniorklasser. Denne avgiften skal betales ved påmelding. Hvis en spiller melder seg på uten å betale vil denne påmeldingen bli strøket ved neste sjekk og spilleren må melde seg opp til turneringen pånytt. Ved avmelding tidligere enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales påmeldingen minus et gebyrer på 75 kr. Ved avmelding mindre enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales 0 kr.

Internt i hver klasse/fase er det påmeldingtidspunktet som bestemmer hvem som får plass først. Fra fase 5 er det kun påmeldingstidspunktet som bestemmer rekkefølgen. Hvis det av en eller annen årsak skjer at en spiller får meldt seg på før påmeldingen åpner vil denne blir strøket og spilleren må melde seg opp til turneringen pånytt etter at påmeldingstidspunktet er gyldig

Spillere som kvalifiserer til å melde seg på seg på i en klasse, enten på bakgrunn av NC-plassering eller PDGA-rating, kan ikke melde seg på i en annen klasse i en senere fase uten først å trekke den opprinnelige påmeldingen.

Felles venteliste for alle klasser fra og med fase 1. Spillere på venteliste betaler først når de har fått plass på turneringen.

Du finner mer info her: https://naifdisksport.no/pameldingskriterier/


Share

What would you like to share?