Login
  • Show groups: click here
  • PDGA: Ratings
  • Comment: Naisten ja tyttöjen oma PDGA-kilpailu Skogbyssä

Ratatiedot

09/14/21

Kilpailussa pelataan Skogbyn normaali 18-väyläinen layout.

RATAKARTTA

Kilpailutoimisto sijaitsee väylän 1 ja parkkipaikan läheisyydessä.


Vapautusalue - Meri tulkitaan vapautusalueeksi kaikilla väylillä, mistä sinne on mahdollista heittää. Mikäli ryhmä on varma, että kiekko päätyi veteen (vaikkei sitä löydy sieltä), peliä jatketaan ylimenokohdasta ilman rangaistusta.


Väyläkohtaiset huomiot

#5 MANDO, pakollinen kierto oikealta. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#6 HUOM! Avaukset vasta, kun edellä menevä ryhmä on avannut väylän 7 ja poistunut tilltä

#10 MANDO, pakollinen kierto oikealta. Missatusta jatko dropzonelta, +1

#14 MANDO, pakollinen kierto vasemmalta. Missatusta jatko dropzonelta, +1 (HUOM! Mandoa ei ole merkitty ratakarttaan)

Share

What would you like to share?