Login

COOLBET EESTI HARRASTAJATE KARIKASARI 2024 ÜLDJUHEND

Juhatuse poolt kinnitatud 12.03.2024

 

Eesmärk

Eesti Discgolfi Liidu AM karikasarja eesmärgiks on spordiala arendamine, mänguoskuste parandamine, sportliku konkurentsi edendamine ning kogukonna ühendamine.  

Karikasarjas selgitatakse välja Eesti Discgolfi Liidu (edaspidi EDGL) AM karikasarja üldvõitjad ning karikasarja finaaletapile pääsejad.

 

Võistlus

1. Võistlus toimub EDGL egiidi all ja seda korraldab EDGL-i poolt kinnitatud võistluse peakohtunik (edaspidi TD).

2. Võistlus kuulub vähemalt Professional Disc Golf Association (edaspidi PDGA) C-kategooriasse (C-tier).

3. Mängitakse PDGA reeglite järgi.

4. Igal etapil mängitakse kaks võistlusringi, 36 korvi.

5. Osalustasu 40 eurot, juunior divisjonides 20 eurot.

6. Mängijale, kellel puudub EDGL mängijalitsents, lisandub igal etapil osalemise tasu 15 eurot.


 

Võistluskalender

 

Aeg

Discgolfi park

Registreerimise alguskuupäev

TD ja co-TD

Divisjonid

Formaat, osalejate arv

I

13.-14.04

Jõulumäe

18.03

Raimo Kimmel; Ralf Rogov

L: MA3; MJ15; MP60+; FP50; FJ18

P: MA2; FA2; MJ18; MP50+

Shotgun – 90 + 90 osalejat

II

11.-12.05

Olustvere

22.04

 

L: MA2; FA2; MJ18; MP50+

P: MA3; MJ15; MP60+; FP50+; FJ18

Shotgun – 90 + 90 osalejat

III

15.-16.06

Järta

27.05

 

L: MA3; MJ15; MP60+; FP50; FJ18

P: MA2; FA2; MJ18; MP50+

Shotgun – 90 + 90 osalejat

IV

13.-14.07

Rakvere

24.06

 

L: MA2; FA2; MJ18; MP50+

P: MA3; MJ15; MP60+; FP50+; FJ18

Shotgun – 90 + 90 osalejat

V

31.08-01.09

Vooremäe

12.08

 

L: MA3; MJ15; MP60+; FP50; FJ18

P: MA2; FA2; MJ18; MP50+

Shotgun – 90 + 90 osalejat

F INAAL

28.-29.09

Kõrvemaa

Vastavalt karikasarja paremusjärjestusele

 

MA2; MA3; FA2; MJ18; MJ15; FJ18; FP50+; MP50+; MP60+

Match-playVõistluse divisjonid ja registreerimistingimused

MA2 (PDGA <935); 

MA3 (PDGA <900); 

FA2 (PDGA <825); 

MJ18; 

MJ15; 

FJ18; 

FP50+; 

MP50+;

MP60+.

Võistluse I registreerumisvooru lõpuni on divisjonides FA2; MJ18; MJ15; FJ18; FP50+ ja MP60+ garanteeritud 8 kohta ning MP50+ divisjonis 12 kohta

Võistleja saab osaleda läbi sarja divisjonis, milles ta alustab võistlemist juhul, kui tema PDGA reiting ei tõuse sarja ajal rohkem kui 20 punkti võrra üle divisjoni maksimum reitingu ning ta ei ole sarja toimumise ajal osalenud mõnes kõrgemas divisjonis.

Registreerimine toimub Piletikeskus keskkonnas. Võistleja peab registreerimise hetkel omama kehtivat PDGA litsentsi. PDGA reitinguta mängija paigutub vastavasse divisjoni discgolfmetrix reitingu vmt alusel (vastavalt PDGA soovitusele osaleb mängija divisjonis, mis vastab tema tõendatavale mänguoskusele). 

 

Punktisüsteem

1. Üldarvestuse punkte arvestatakse divisjoni siseselt. See tähendab, et mitmes divisjonis osalenud mängija punkte omavahel ei liideta.

2. Üldarvestuses ehk üldvõitja selgitamisel lähevad arvesse viiest etapist nelja parima tulemused.

3. Etappidel jagatavad punktid: 1. koht 100, 2. koht 90, 3. koht 82, 4. koht 75, 5. koht 70, 6. koht 65, 7. koht 60, 8. koht 55, 9. koht 52, 10. koht 50. Iga järgnev koht saab eelnevast kohast 2 punkti vähem, nt 11. koht 48, 12. koht 46, 13. koht 44 jne. Punkte jagatakse etapil kuni 40 parimale. Koha jagamisel saavad võistlejad kõrgema kohaga võrdsed punktid (nt kolm võistlejat kohtadel 6-8 saavad 65 p). Kui võistleja katkestab, siis punkte ei jagata.

4. Võrdsete tulemuste korral esikohal selgitatakse igal etapil võitja kiire lõppmänguga 1. korvist kuni võitja selgumiseni. Võrdsete tulemuste korral alates 2. kohast selgitatakse paremusjärjestus kiire lõppmänguga kuni kolmel korraldaja valitud korvil ning vajadusel ehk viigilise tulemuse püsimise korral mängijate täpsusvisetega (CTP) korraldaja valitud korvil. Alates 4. kohast auhinnaliste kohtade viigiseisu puhul liidetakse kohtade autasud kokku ja jagatakse võrdselt. Viigiseisu korral üldarvestuses selgitatakse paremusjärjestus etappidel saavutatud kõrgemate kohtade alusel.

 

Majandamine

1. Üldarvestuse autasustavad kohad on iga divisjoni esikolmik, keda autasustatakse karikatega viiendal etapil.

2. Finaaletapile pääsevad karikasarja üldarvestuse paremusjärjestuse alusel: 

MA2 – 24 paremat, MA3 - 24 paremat, FA2 - 8 paremat, FP50 - 8 paremat MJ18 - 4 paremat, MJ15 – 4 paremat, FJ18 – 4 paremat, MP50 – 8 paremat, MP60 – 4 paremat. Võrdsete punktide korral annab eelise etapil saavutatud kõrgeim koht.

3. Finaaletapil selgitatakse välja EDGL Match-Play formaadi võitjad.

4. Finaaletapp on osalejatele tasuta.

5. Igal etapil läheb osalustasudest 10% finaaletapi auhinnafondi.

6. Iga etapi auhinnafond on vähemalt 35% osalustasudest.

7. EDGL jagab karikad iga etapi esikolmikutele.

8. Võistluste auhinnafondi moodustavad kinkekaardid ja muud esemelised auhinnad ning väljamaksmine toimub ühe nädala jooksul peale vastava võistluse lõppemist.

9. EDGL-ile on igal etapil eraldatud 5 wild card’i, mida jagatakse viimase registreerimise vooru tingimuste alusel.

10. Märkimine toimub elektrooniliselt PDGA ja discgolfmetrix.com keskkonnas. PDGA keskkonnas on skooride märkimine ja tulemuste allkirjastamine kohustuslik. Kui mängijatel puudub võimalus elektrooniliseks märkimiseks, kasutatakse paber skoorkaarti.

11. Ametlik infokanal on Eesti Discgolfi Liidu koduleht www.discgolfiliit.ee


 

Koostas:

Raimo Kimmel

EDGL võistluste peakorraldaja

Raimo.kimmel@gmail.com; +372 517 8935

Share

What would you like to share?