Login
  • Manual: click here
  • PDGA: Ratings
  • Comment: Lohkon luokat: MP40, FP40, MP50, FP50, MP60 | Katso tarkemmat tiedot kilpailun pääsivun INFO:sta (oheisen valikon ylin rivi).

Sponsors

Clash Discs

Share

What would you like to share?