Login

Ratatiedot | Course information

05/20/22

Layout: Kippasuo Championship

RATAKARTTA | COURSE MAP 

VÄYLÄOPASTEET | TEE SIGNS

Päivitys / Update 26.5. - #8 tietoja päivitetty / info updated


Harjoittelu | Practise

23.5. Rata avoinna harjoittelulle | Course open for practise

25.5. Rata avoinna harjoittelulle | Course open for practise

26.5. Rata avoinna harjoittelulle | Course open for practise


Väyläkohtaiset huomiot | Hole details

#1

 • OB: -

#2

 • OB: Asfalttitie ja sen toinen puoli
 • OB: Asphalt road and beyond

#3

 • OB: Vasemmalla asfalttitie ja sen toinen puoli, oikealla aidattu alue
 • OB: Asphalt road and beyond on left side, fenced area on right side

#4

 • OB: Aidattu alue
 • OB: Fenced area

#5

 • MANDO: Kierrettävä oikealta, dropzone mandon vieressä. Mandolinja jatkuu tikkujen mukaisesti äärettömyyteen mandosta poispäin (noin 90 asteen kulmassa tiiltä katsottuna). Mandolinja on voimassa vain väylällä, jossa mando on.
 • MANDO: Obligatory route from right side, dropzone located next to mando. Mando line continues to infinity among marked line. Mando line is valid only for this hole

#6

 • MANDO: Kierrettävä oikealta, dropzone mandon vieressä. Mandolinja jatkuu tikkujen mukaisesti äärettömyyteen mandosta poispäin (noin 90 asteen kulmassa tiiltä katsottuna). Mandolinja on voimassa vain väylällä, jossa mando on.
 • MANDO: Obligatory route from right side, dropzone located next to mando. Mando line continues to infinity among marked line. Mando line is valid only for this hole

#7

 • OB: Korin takana, väylän #14 pelialue
 • OB: Behind the basket, hole #14

#8

 • VAPAUTUSALUE: Iso vesilammikko laakson pohjalla on vapautusalue, ei tilapäinen haitta. Pelataan kuten OB, mutta ilman rangaistusta
 • RELIEF: The big water area in the valley is relief, not casual water. Plays like OB, but without penalty
 • VAPAUTUSALUE: Vasemmalla kauempana vedenottamon monttu
 • RELIEF: Big pit, far on left side

#9

 • VAPAUTUSALUE: Oikealla vapautusalueena vedenottamon monttu. Mikäli avausheitto päätyy vedenottamon monttuun, jatko dropzonelta ilman rangaistusheittoa (PDGA:n poikkeuslupa). Kaikki jatkoheitot dropzonelta ja väylältä normaalin vapautusaluesäännön mukaan.
 • RELIEF: The big pit in front of tee, on the right side. If teeshot ends to the pit, continue from dropzone without penalty (PDGA waiver). All following throws with regular relief rules 
 • OB: Korin takana, väylän #10 pelialue
 • OB: Behind the basket, hole #10

#10

 • OB: Väylän molemmin puolin
 • OB: On both sides

#11

 • OB: Vasemmalla väylän #10 pelialue
 • OB: On left side, hole #10

#12

 • OB: Oikealla, väylä #13
 • OB: On right side, hole #13

#13

 • OB: Vasemmalla, väylä #12 sekä ravirata
 • OB: On left side, hole #12 and race track

#14

 • OB: Väylän molemmin puolin ja korin takana
 • OB: On both sides and behind the basket

#15

 • OB: Väylän molemmin puolin ja korin takana
 • OB: On both sides and behind the basket

#16

 • OB: Väylän molemmin puolin
 • OB: On both sides

#17

 • SAARIVÄYLÄ: Jos avausheitto ei jää saareen, jatkoheitto dropzonelta yhden rangaistuksen kera (PDGA:n poikkeuslupa). Kaikki jatkoheitot dropzonelta ja saaresta normaalin OB-säännön mukaan. Kiekko on pelialueella, kun se koskettaa tekonurmialuetta tai korin alla betonirengasta. Valkoiseksi maalattu katukivetys ja puupylväät ovat OB:n rajoja.
 • ISLAND HOLE: If teeshot doesn't end to island, continue from dropzone with penalty stroke (PDGA waiver). All following throws from dropzone and in the island with regular OB rules. Disc has landed inbounds if it touches the turf or concrete base of the basket. White painted stones and logs around the island are OB-line

#18

 • OB: Väylän molemmin puolin ja korin takana. Asfaltilla OB:n rajana on valkoiseksi maalattu katukivetys. OB-bunkkeri ennen koria, OB:n rajana kivetyksen väylän puoleinen reuna (kivetys on OB:ta)
 • OB: On both sides and behind the basket. OB line towards the parking lot is the white painted stones. OB bunker in front of the basket, stones around the bunker OB (OB line is the line between stones and fairway)

Share

What would you like to share?