Login

Väylä/Hole #8 VAPAUTUSALUE/RELIEF

05/26/22

Vesilammikko väylän 8 laaksossa on sen verran suuri, että se on määritelty VAPAUTUSALUEEKSI. Vapautusalue pelataan kuten OB, mutta ilman rangaistusta. Kiekon mennessä lammikkoon jatketaan ylimenokohdasta ilman rangaistusta. Vapautusalueen rajana on vesiraja. Vapautusalueelta ei saa pelata.

(Mikäli lätäkkö olisi tilapäinen haitta, kiekon tulisi löytyä. Syvimmästä kohdasta sitä ei välttämättä löydy ja seurauksena olisi lost disc. Vapautusalueen osalla riittää ryhmän tulkinta, että kiekko on varmasti mennyt alueelle)


Big water area in the hole 8 valley is so big, that it is played as RELIEF. Relief is played like OB, but without penalty. If the disc ends to water, continue from point of crossing the line. Water line is relief area line. It is not allowed to play from relief.

(If the water was casual, you should find your disc. It might not be possible from the deepest points and then it would be lost disc. When playing with relief, it is group's decision that the disc is ended to water).

Share

What would you like to share?