Login

11/19/23 09:00|Villen Meikku → Villen Meikku 1.|FINLAND, Uusimaa, Helsinki


1. Kierros

11/18/23

Väylänumero 1: Kempas väylä. Pelataan ylämäkeen hallin kulmalta irtokoriin. Korin takana asfaltti on OB. Hieman pidempi siirtyminen kävelytietä pitkin väylälle 2. Par 3.

Väylänumero 2: TÄSSÄ TARVITAAN 2 SPOTTERIA JA YHTÄÄN HEITTOA EI HEITETÄ TUNNELISTA ILMAN KAHTA SPOTTERIA! Väylä Meilahden kiinteän 2. luona. Tiipaikka on 70 metriä kauempana normi tiistä lähellä autotietä hiekkatiellä ja pelataan normi 2 koriin. 35 metriä tiistä on tuplamando ja mandon missatessa jatko mandon välistä tai edellinen heittopaikka.Ehdottomasti oltava tarkkana varsinkin ylhäältä urheilukeskuksen suunnasta tulevat pyöräilijät ja sivulta tulevat ihmiset. Seuraavalle tiille siirrytään korista vasemmalle kallion yli yläviistoon. Par 4.

Väylänumero 3: Kiinteä normaali 3. Korin ympärillä on 10 metrin alue IB ja muu HZ. Siirtyminen 4:lle tapahtuu korin takaa tiestä oikealle alas. Par 3.

Väylänumero 4: Tii noin 70 metriä kiinteän 4. tiin takana. Väylällä mando noin 90 metriä tiistä, joka kierrettävä oikealta. DZ mandon vieressä. Pelataan normi 4 koriin. EHDOTON SPOTTAUS TÄSSÄKIN väylän alussa. Par 5.

Väylänumero 5: Kiinteä 5. tii mutta pelataan irtokoriin, joka on kummulla noin 20 metriä normikorista oikealla. Väylällä puolessa välissä mando, joka kierrettävä vasemmalta. DZ hieman ennen mandoa. Siirtyminen korista vasemmalle polkua pitkin vasemmalle alas tielle seuraavalle tiille. Par 3.

Väylänumero 6: Normaali tiipaikka, mutta hieman kapeampi. Pelataan normi 7 väylän korin taakse noin 30 metriä päähän irtokoriin. Väylä on melkein suora väylä. Väylällä mando, joka noin 70 metriä tiiltä, joka kierrettävä vasemmalta. DZ noin 9 metriä ennen mandoa. Lisäksi tuplamando hieman myöhemmin, ja siinä DZ mandojen välissä. JOS AIOT OHITTAA AVAUKSELLA jo mandon/mandot, niin 2 SPOTTERIA mäen päälle. Seuraavalle väylälle siirrytään korista vasemmalle ylös kalliolle. Par 4.

Väylänumero 7: Tiipaikka kalliolla vasemmalla kiinteän 7. korista. Heitetään kiinteän väylän 8. koriin. Korin ympärillä on 10 metrin alue IB ja muu HZ. Seuraavalle tiille siirrytään korista vasemmalle alas kalliolta polkua pitkin. Par 3.

Väylänumero 8: Tiipaikka on kiinteän 9 väylän tiistä 10 metriä oikealla kummun päällä. Pelataan väylä kiinteän 9 korin yli ja kiinteän väylän 6 koriin. Lopussa noin 15 metriä ennen koria on Tuplamando. DZ ennen mandoa. Tarkistakaa, että väylä on vapaa ennen avauksia. Seuraavalle tiille siirrytään korista oikealle. Par 5.

Väylänumero 9: Normaali Meilahden 10. väylä. Siirtyminen seuraavalle väylälle suoraan hiekkatien yli. Par 3.

Väylänumero 10: Kiinteä normi 11. väylä. Korin ympärillä on 10 metrin alue IB ja muu HZ. Siirtyminen seuraavalle väylälle hiekkatien yli. Par 3.

Väylänumero 11: Yhdistetty kiinteät väylät 12-13. Kiinteän väylän 12 tii, josta pelataan kiinteän 13 koriin. Seuraavalle väylälle 14. siirrytään korista vasemmalle etuviistoon. Par 4.

Väylänumero 12: Sama väylä kuin Meilahden kiinteä 14. pidempänä versiona ns. Takataka tiiltä kallion reunan takaa. Seuraavalle väylälle siirrytään korista oikealle, tielle. Par 4.

Väylänumero 13: Meilahden kiinteä 15, mutta tii sijaitsee hiekkatien päässä noin 25 metriä kauempana kuin normitii. Spottauspakko edessä olevalle risteykselle. Siirtyminen korista oikealla hieman alaviistoon. Par 3.

Väylänumero 14: Tiipaikka kiinteän 16 väylän heittopaikasta taaksepäin noin 30 metriä, ja pelataan normi 16 korista hieman vasemmalle tunnelin perälle irtokoriin. Mando noin 20 metriä tiistä, joka kierrettävä vasemmalta. DZ on normi 16 väylän tii. Spottauspakko väylän poikki kulkevan tien takia. Seuraavan väylän tiipaikalle kuljetaan palaamalla korista takaisin päin väylän poikki kulkevalle tielle urheilutalon suuntaan. Par 4.

Väylänumero 15: ”Millenium”, tiipaikka sijaitsee 16. väylän halkaisevalla tiellä. Väylän alussa mando, joka pelattava vasemmalta. Mandon väärin peluusta, pelatan seuraava heitto edelliseltä heittopaikalta rangaistuksen kera. Pelataan irtokoriin kaemmas tunneliin loivasti oikealle. Par 3.

Väylänumero 16: Vas) Ns Isovastapallo. Väylän voi avata, mutta älkää heittäkö jatkoheittoja ennen kuin Mini on tyhjä. Väylät risteävät toisiaan. Tii edellisen väylän korista taaksepäin vasemmalle kumpareen päälle. Väylän alussa hieman hiekkatien takana HAZARD-viiva, jonka korin puoli on IB-alue ja tiin puoli HZ. Vastapallon tuplamando noin 90 metriä tiistä kävelytien takana, ja DZ taas ennen mandoa. Kori sijaitsee tuplamamandosta noin 30 metriä päässä loivasti oikealla. Tässä pitää olla spotteri, joka spottaa väylän poikki menevät tiet! Ryhmä spottaa Mandon läpi menevät heitot. Par 5.

Väylänumero 17: Mini. Väylällä tiukka tuplamando. Väärin pelatun mandon jälkeen jatketaan rangaistuksen kera tiiltä. Par 3.

Share

What would you like to share?