Login


No 
Avoin
Markus Laaninen
Joni Latokylä
Jani Korvenala
Jari Salonen
Henri Kalske
Viljami Salmi
Severi Saviniemi
Mikko Leino
Aleksis Linko
Kalle Savonen
Seppo Paju
Pyry Karjalainen
Marko Kankare
Markus Ylikännö
Pekka Ora
Mikael Airaksinen
Iiro Tainio
Taneli Sirkelä
Niko Littunen
Joni Reimola
Matti Pitkänen
Vili Neuvonen
Tuomo Koivula
Lenni kemppainen
Mika Pääskynen
Joona Päätalo
Harry Myyry
Veli-Matti Kuusela
Julius Lehti
Dani Ollikainen
Ville Andersson
Ville Mannermaa
Joonas Sjöman
Tommi Siren
Lauri Suominen
Naiset
Saara Pohjalainen
Jenni Nikkanen
Anne Virmajoki
Pia Rissanen
Teija Soukkila
Junnut (v.2001 tai jälkeen synt.)
Justus Sjövall
Elias Karvonen
Niilo Hongisto
Ossi Valkeajärvi
Veeti Bäcklund
Teemu Lampainen
Master (1979 tai ennen synt.)
Toni Tuominen
Ilari Niemipelto
Pasi Huuskonen
Oskari Forstén
Petteri Hyvärinen
Stefan Norrgård
Sami Relanto
Jyri Syrjä
Timo Hurula
Mika Lehto
Timo Sillanpää
Petri Lamminniemi
Vesa Laurila
Pekka Lampinen
Jarkko Nyppynen
Vesa Hongisto
Tom Biskop
Tapio Viljanen
Mikko Suominen (vanhempi)
Harri n Simolin
Jyrki Simolin
Mikko Häkkilä
Henry Myyry
Kalle Mäki
Mauri Lokkila
Ville Mäki
Amatöörit (Metrix-rating alle 900)
Robin Brown
David Sarmas
Janne Kuusisto
Juho Dahl
Tuomas Haapakumpu
Esa Airaksinen
Roni Ronkainen
Valtteri Turve
Toni Paasonen
Arttu Veneskoski.
Niko Mäkelä
Ari Lammi
Jussi Poikulainen
Santtu Lehto
Toni Koskinen
Kimmo Isoniemi
Ville Rinnola
Atte Mässeli
Hannes Kari
Niko Kuusisto
Rami Elmeranta
Jere Vähänikkilä
Jonne Snell
Markus Vanhanen
Sakari Jokinen
Martti Hannula
Ville Ketonen
John Eriksson
Ville Aalto
Ville Hytönen
Erkki Pöhö
Sami Paloluoma
Jari Laine
Petrus Pulli
Kasper Krasila
Kalle Turkia
Rikhard Joska
Ville Niiranen
Fabian Slotte

Results   

 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122+/-Sum
 Par:333333333333434333333368
Avoin (35) 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122+/-Sum
1Seppo Paju 3223233222323232232222-1652
2Severi Saviniemi 3232234322323343223222-1157
2Lenni kemppainen 3232223422223333333322-1157
4Mikael Airaksinen 3222233332244333332332-860
4Pyry Karjalainen 3232334222224343333223-860
4Julius Lehti 3332233423223233343322-860
7Harry Myyry 3243222223333343333323-761
8Joni Latokylä 3232233324224353323332-662
8Kalle Savonen 3324323242334233333223-662
8Ville Mannermaa 3232333432423243333232-662
11Markus Ylikännö 3223343422433232333333-563
11Taneli Sirkelä 3233223332334343323333-563
11Lauri Suominen 3223343333425333232322-563
14Viljami Salmi 3443233322224353332332-464
14Jani Korvenala 3243244332323433323242-464
14Vili Neuvonen 3233233232434243333342-464
14Jari Salonen 3233334322424233333333-464
18Marko Kankare 3322352343333343333232-365
19Matti Pitkänen 3332344333224344332332-266
19Henri Kalske 3323332332523253343333-266
19Pekka Ora 3332233332434333333433-266
19Mika Pääskynen 3322233532334343342333-266
23Mikko Leino 3233323233355433333233-167
24Aleksis Linko 3343353332424343332332068
24Joni Reimola 3234223323434334335342068
24Ville Andersson 3223333322446344333233068
24Markus Laaninen 3322433243433343343342068
24Joona Päätalo 3232333322423354254343068
29Niko Littunen 3334333423334344333323+169
30Tommi Siren 3243343523333343333334+270
30Veli-Matti Kuusela 3233243333436343433242+270
32Iiro Tainio 3323344344424333235333+371
33Tuomo Koivula 3234443134226354334343+573
34Dani Ollikainen 3363323422256463332343+775
35Joonas Sjöman 3564444332434364232242+977
Naiset (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122+/-Sum
1Saara Pohjalainen 3333334233224454353354+674
2Pia Rissanen 3353333334245454343333+876
3Jenni Nikkanen 3343333333435464345343+1179
4Anne Virmajoki 3344344433454454465443+1987
5Teija Soukkila 3354436534554474544434+2593
Junnut (v.2001 tai jälkeen synt.) (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122+/-Sum
1Niilo Hongisto 3342233422323233333332-761
2Justus Sjövall 3333334322223342243422-662
3Ossi Valkeajärvi 3233333222234343333333-563
4Teemu Lampainen 3334222242334233343324-464
5Elias Karvonen 3334353343436333323333+573
6Veeti Bäcklund 3333334433426353336323+775
Master (1979 tai ennen synt.) (26) 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122+/-Sum
1Toni Tuominen 3222323423424343232223-860
2Mikko Suominen (vanhempi) 3333223322225234333332-761
3Oskari Forstén 3223233322324334333333-662
3Mikko Häkkilä 3233323232523243333332-662
5Petteri Hyvärinen 3333234323323343333332-464
6Jyrki Simolin 3322323233434344432233-365
6Tom Biskop 3332323233353244333233-365
8Ville Mäki 3342523232443333233333-266
8Pekka Lampinen 3233343322524243433233-266
8Timo Sillanpää 3333332332334333333433-266
8Henry Myyry 3232234223344443443232-266
12Harri n Simolin 3334233333334343332333-167
12Vesa Hongisto 3233334233234344333342-167
12Mauri Lokkila 3235234332424443333232-167
12Pasi Huuskonen 3332353223323244243542-167
16Mika Lehto 3243323432624243342333068
17Sami Relanto 3333333333224434343442+169
17Jarkko Nyppynen 3333334323334353334323+169
19Vesa Laurila 3333373232324344433342+371
19Ilari Niemipelto 3233324233354444333343+371
21Kalle Mäki 3334343323244454343432+573
21Jyri Syrjä 3233235333534344343343+573
23Stefan Norrgård 3343353343344353332343+674
24Tapio Viljanen 3333344522624454433342+876
24Petri Lamminniemi 3334333323655463333332+876
24Timo Hurula 3444333333424454443333+876
Amatöörit (Metrix-rating alle 900) (39) 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122+/-Sum
1Ari Lammi 3343222222223344333233-860
2Niko Kuusisto 3332223222335343333223-761
3Jonne Snell 3322312342424343334232-662
3Ville Niiranen 3233223223423334333342-662
5Roni Ronkainen 3224242342334243333232-563
6Esa Airaksinen 3233333244234233342332-464
7Janne Kuusisto 3234243323225343334232-365
8Santtu Lehto 3233324332433434233333-266
9Sami Paloluoma 3234443522324333333233-167
9Juho Dahl 3333443333323343333332-167
11Tuomas Haapakumpu 3233242343324363333342068
11Jari Laine 3222343333335443333333068
11Kasper Krasila 3342353322533233333352068
11Markus Vanhanen 3333223333354344333233068
15Hannes Kari 3323334233345343352332+169
15Robin Brown 3323343333434333343342+169
15Martti Hannula 3353333222444243343342+169
15Kimmo Isoniemi 3333323323333364433333+169
15Atte Mässeli 3332336433424343332332+169
20Toni Koskinen 3343324232325334343344+270
21Ville Rinnola 3343233334426343423324+371
21Petrus Pulli 3222343342334454333434+371
21Sakari Jokinen 3333233433226344333443+371
21Ville Ketonen 3354333342325344332432+371
21Jussi Poikulainen 3343352232434334342353+371
26Ville Hytönen 3332324233465343343333+472
26Kalle Turkia 3343334323335353333334+472
26Fabian Slotte 3423333424435353333432+472
29Rikhard Joska 3233234343435543333442+573
29John Eriksson 3345335333424253334332+573
29Erkki Pöhö 3333344523334445333332+573
29Toni Paasonen 3223335633335343333343+573
33Arttu Veneskoski. 3343322543334444344333+674
34Niko Mäkelä 3242234334355543343443+876
35David Sarmas 3343333333456354443233+977
36Ville Aalto 3233265433436343354334+1179
37Valtteri Turve 3243345333645354545222+1280
38Jere Vähänikkilä 0DNS
38Rami Elmeranta 0DNS

1. par3, 85m; Kori on metsän reunassa. Parkkipaikka, kontti ja kenttä ovat OB.

2. par3, 62m; Kori on metsän reunassa. Kenttä on OB.

3. par3, 99m

4. par3, 64m

5. par3, 60m

6. par3, 58m; Mando kierretään vasemmalta. Mandolinja on merkitty.

7. par3, 92m

8. par3, 68m

9. par3, 58m; Kenttä oikealla ja korin takana oleva hiekkatie ovat OB.

10. par3, 69m; Hiekkatie oikealla ja kenttä vasemmalla ovat OB.

11. par3, 78m; Väylää ympäröi OB. Avaus OB:lle -> DZ.

12. par3, 68m; Saariväylä Buncr hazard -säännöllä. Mikäli pelaaja ei pääse saareen kolmannella heitolla peliä jatketaan DZ:lta, josta pelataan myös Buncr hazard -säännöllä. Saareen päästyä on normaalia OB-sääntö käytössä.

13. par4, 142m; Vasemmala oleva oja ja sen vasen puoli ovat OB, jonka rajana on vesi. Oikeanpuoleisen koivurivin viimeinen koivu mando, joka kierretään vasemmalta. Mandolle on DZ ja mandolinja on merkitty.

14. par3, 96m

15. par4, 185m; Korin takana oleva oja ja sen toinen puoli ovat OB, jonka rajana on vesi.

16. par3, 125m; Väylän keskellä oleva mänty on mando, joka kierretään oikealta. Mandolle on DZ ja mandolinja on merkitty.

17. par3, 108m

18. par3, 68m; Väylä pelataan lyhyenä vanhalta AM-tiiltä!

19. par3, 55m; Vanhan radan 11. väylä.

20 par3, 64m; Seuratkaa punaisia täpliä seuraavalle tiille.

21. par3, 55m

22 par3, 65m


Hole-by-hole statistics

View: Grouped chart | Detailed chart | Table

The result was updated on: 2019-04-22 11:20:57.


 User statistics 
 | 
 Show presenter
 | 
Show pdf 

Results will be updated every 30 seconds!

Share

What would you like to share?